Tävlingskalender

NSK PROGRAM 2016

 

TÄVLINGAR

30.01             Lö                Luftgevärsälg SÖ-PO (Jurva)

14.02                              Luftgevärs DM och SÖ-PO på lg-tjäder(Närpes)

09.03             Ons                                     NSK mästerskap Stående luftgevär (diopter)

16.03             Ons                                     NSK mästerskap luftgevärstjäder

23.03             Ons                                     NSK mästerskap luftgevärsälg

02.04             Lö                 Kuljaktstig Yttermark

09.04                              Kuljaktstig Pjelax/Böle

23.04             Lö                 Kuljaktstig Pörtom

22.05             Sön                Yttermark, nordisk DM och EM granskningstävling            

11.06             Tor                Yttermark, älg 100m  25 d. trap och 25 d. jaktskytte kl.18.00

30.06             Tis                 Yttermark, trap 75 duvor. kl.18.00

25.07             Mån              Klubbmästerskap vildsvin

29.07             Ons              Lagtävling i trap mellan JVF

01.08             Må                Klubbmästerskap älg och tjäder

05.08             Ons                                     Älg DM 75 m mellan jvf  

09.08             Tis                 NSK mästerskap på älg 75 m på Bölebanan

11.08             Tor                Klubbmästerskap  Trap, jakskytte

 

TRÄNINGAR

 

Luftvapen:   Skyttehallen

Bäckby                               Måndag        18.00

                                            Skyttehallen Finby             Tisdag           19.00

                                            Skyttehallen NSK             Onsdag         18.30

                                            Skyttehallen Böle               Tosdag          19.00

                                            Pörtom                                Onsdag         19.00

                                            Nämpnäs                             Tisdag           18.00

                                            Kalax                                  Måndag         19.00

                                            Yttermark                           Måndag         19.00

                                            Övermark                            Torsdag         18.00

                                            Pjelax                                  Tisdag           18.00

                                                                                       Tisdag(jun.)   13.00

 

Lerduvor:                            Eidet Mars-April                Söndag          13.00

                                            Eidet Maj-Augusti              Torsdag         18.00

                                            Compak                              Måndag         18.00                                  

Älg:                                     Eidet 75m                           Måndag         18.00

                                            Eidet 100m                         Torsdag         18.00

                                            Böle 75m                            Tisdag           18.00

 

Hagelstig:                           Eidet                                   Tisdag           18.00

 

Vildsvin:                             Eidet                                   Måndag         18.00

                                            Böle                                    Onsdag         18.00

 

Besök även vår hemsida www.narpes.fi/nsk