Övrig jakt

Följande tabell visar avskjutningen under jaktåret 2013,   1/1 - 31/12 2013
Jvf nummer och namn: __________, ___________________________________ jaktvårdförening 507
Art Antal
Tjäder 12
Orre 73
Järpe 24
Ripa  
Rapphöna  
Fasan  
Ringduva 674
Grågås 408
Sädgås 7
Kanadagås 4
Bläsand 20
Gräsand 680
Kricka 179
Brunand 21
Vigg 24
Ejder 3
Alfågel  
Knipa 245
Årta  
Stjärtand 21
Skedand 109
Sothöna  
Småskrake 7
Storskrake 15
Morkulla 1
Skogshare 168
Fälthare 115
Räv 200
Grävling 10
Mårdhund 684
Mård  20
Mink 199
Iller  
Hermelin  
Ekorre  
Bisam  
Vildsvin  
Vikarsäl*  
Gråsäl*  
Europeisk bäver*  
Kandensisk bäver*  
Björn*  
Varg*  
Utter¤  
Lo* 3
Kråka 691
Skata  
Gråtrut 280
Havstrut 21
Farmad fjällräv  
Förvildad katt 11
Tamduva  
Björktrast  
Älg* 268
Vitsvanshjort* 100
Rådjur 82

.