Jägarexamen

NÄRPESNEJDENS

JAKTVÅRDSFÖRENING

 

 

 

                          JÄGAREXAMENSTILLFÄLLEN 2016

                     METSÄSTÄJÄNTUTKINTOTILAISUUDET 2016

 

 

                    19.4    tisdag             Yttermark, SÖFF

                       21.4    torsdag           Yttermark, SÖFF

                       26.4    tisdag              Korsnäs brandstation

 

                        4.8     torsdag            Korsnäs brandstation

                       23.8    tisdag              Korsnäs brandstation

                       25.8    torsdag            Yttermark, SÖFF

 

 

                      Samtliga tillfällen börjar kl 19.00

 


 


SKYTTEPROGRAM   2016   AMPUMA-OHJELMA/NÄRPESNEJDENS JVF

 ÄLGSKYTTETRÄNING                            ÄLGSKYTTEPROV

             måndagar               Böle skjutbana                      torsdagar

               27.6                     Pjelax                                         30.6

                4.7                      Böle                                             7.7

               11.7                     Närpes Mellersta                        14.7

               18.7                     Knåpnäs o Silva                         21.7

               25.7                     Finby                                          28.7

                1.8                     Tjärlax                                          4.8

                8.8                     Pjelax                                          11.8

               15.8                    Böle                                            18.8                           

         tisdagar                 Eidets skjutbana, Yttermark     onsdagar

              28.6                   Näsby                                              29.6

               5.7                    Nämpnäs                                           6.7

             12.7                    Norrnäs                                            13.7

             19.7                    Rangsby                                           20.7

            26.7                     Yttermark                                         27.7

             2.8                      Övermark                                           3.8

            9.8                       Pörtom södra                                    10.8

          16.8                       Pörte                                                 17.8

          23.8                       Kalax                                                24.8

                                        Töjby-Blaxnäs                                              3.9 lördag

                                        Träskböle                                                    10.9 lördag

            onsdagar           Waterloo skjutbana, Molpe           måndagar   

            27.7                     Helenelund                                       25.7

              3.8                    Granskog                                             1.8

            10.8                     Korsnäs                                               8.8

            17.8                    Korsbäck                                            15.8  

            24.8                    Molpe                                                 22.8

            31.8                    Taklax                                                 29.8

                                       Bjurbäck                                                               3.9 lördag kl 13.00

             7.9                     Harrström                                              5.9         10.9 lördag kl 13.00

                                       Korsnäs                                                                23.9 fredag kl 14.00

 

Samtliga tillfällen börjar kl 18.00 (-21.00) på vardagar, lördagar kl 13-15.00

Föreningarna kan fritt boka in egna skyttetillfällen