Hjortjakt

 Resultat från jakten på vitsvanshjort inom Närpesnejdens jvf.
  2015     hjorträkning  avskjutning 15/16
  Förening     areal   e.j. bo hi bk hk  tot.
  Pjelax jaktförening rf. 4090   35 3 0 2 2 7
  Böle 7237   35 1 4 0 4 9
  Finby 5632   8 1 0 0 0 1
  Närpes Mellersta 2722   9 0 1 0 0 1
  Knåpnäs 800   10 2 0 0 0 2
  Jaktföreningen Silva 666   15 1 2 0 3 6
  Näsby 2655   14 0 0 0 2 2
  Kalax 4002   35 4 0 3 2 9
  Tjärlax 2148   15 0 1 1 1 3
  Nämpnäs 3166   45 2 2 1 2 7
  Norrnäs 4364   37 3 1 0 1 5
  Rangsby 2854   22 4 0 2 2 8
  Yttermark 11260   16 0 0 1 1 2
  Övermark 16800   33 3 1 3 2 9
  Pörtom södra 6149   11 1 0 1 1 3
  Pörte 8300   42 1 1 2 1 5
  Töjby-Blaxnäs 2935   30 4 1 1 1 7
  Träskböle 2382   16 0 1 0 1 2
  Taklax 3443   10 0 1 1 0 2
  Helenelund 1172   4 0 0 0 0 0
  Harrström 3366   30 4 0 2 2 8
  Korsnäs 5699   46 4 1 0 4 9
  Bjurbäck 1904   2 0 0 0 0 0
  Granskog 1276   10 1 0 0 0 1
  Korsbäck 1204   5 1 0 0 0 1
  Molpe 4120   100 7 5 4 8 24
  JVF                
  110346              
  Avskjutning totalt i djur   635 47 22 24 40 133