Aktuellt

 

 

 

Årsmöte 2017

torsdagen den 23 februari kl 19.00 på YA i Närpes.

fullmaktsgranskning från 18.

 För att få fram Kartor, klicka på texten. OBS pga att flygplanet rörde sig kan prickarna vara fleplacerade.

Böle m.fl

Hela NJVF

Korsnäs m.fl

Nämpnäs m.fl

Pörtom m.fl

Töjby m.fl