Älgjakt

Flygräkning under fliken Aktuellt

ÄLGJAKT  inom Närpesnejden  2015

           
        Byte 2015        
    2015            
  Förening areal tjur ko tjk kok Totalt  
                 
  Pjelax jaktfören. 4090 4 5 4 5 18  
  Böle 7237 12 4 11 3 30  
  Finby 5632 6 2 4 2 14  
  Närpes Mellersta 2722 3 3 4 2 12  
  Knåpnäs 800 2 0 1 1 4  
  Jaktfören. Silva 666 1 0 0 1 2  
  Näsby 2655 3 2 5 2 12  
  Kalax 4002 6 2 5 3 16  
  Tjärlax 2148 2 3 0 1 6  
  Nämpnäs 3166 4 3 3 7 17  
  Norrnäs 4364 5 3 5 5 18  
  Rangsby 2854 3 2 5 4 14  
  Yttermark 11260 9 9 9 10 37  
  Övermark 16800 18 6 10 8 42  
  Pörtom södra 6149 8 5 5 4 22  
  Pörte 8300 7 8 4 9 28  
  Töjby-Blaxnäs 2935 3 4 7 0 14  
  Träskböle 2382 3 0 4 3 10  
  Taklax 3443 4 4 2 5 15  
  Helenelund 1172 2 0 2 1 5  
  Harrström 3366 6 1 4 3 14  
  Korsnäs 5699 5 7 7 6 25  
  Bjurbäck 1904 2 2 3 0 7  
  Granskog 1276 2 0 0 4 6  
  Korsbäck 1204 1 1 2 1 5  
  Molpe 4120 5 4 4 3 16  
  Jaktvårdsföreningen 110346            
  Avskjutning totalt   126 80 110 93 409  
        206   203